Haemme nuorisoaktivaattoria

Haemme kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen nuorisoaktivaattoria vastaamaan Nuorten jälki -hankkeen vetämisestä. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia, monipuolistaa nuorisotyöryhmän toimintaa ja kehittää nuorille suunnattua viestintää.

Nuorten jälki -hankkeessa tehdään yhteistyötä alueen kuntien, koulujen, 4H-yhdistysten ja muiden nuoriin kohdistuvien hankkeiden kanssa. Tarkemmat tiedot hankkeen sisällöstä ja toimenkuvasta löydät hankesuunnitelmasta.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään nuorisopuolen koulutusta, kokemusta nuorisotyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää suomen kielen taitoa, oman auton käyttömahdollisuutta sekä valmiutta myös ilta- ja viikonlopputyöhön. Hakijalle eduksi katsotaan kokemus kunta- ja hanketyöstä, hyvä englannin kielen taito sekä toiminta-alueemme tuntemus.

Toimimme Hailuodon, Limingan, Lumijoen, Pyhäjoen, Raahen, Siikajoen ja Tyrnävän alueella. Työpaikan toimipiste sijaitsee Siikajoella Ruukissa. Työtä voi tehdä osin myös etänä.

Nouseva Rannikkoseutu ry on yksi 54 Suomessa toimivasta Leader-ryhmästä. Leader-työn perusajatuksena on paikallisista ihmisistä ja heidän tarpeistaan viriävä aito kehittämistyö. Yhtenä strategiamme pääpainopisteistä on yhdistysten ja yritysten lisäksi nuoret. Nuorten jälki -hanke on Euroopan Unionin maaseuturahaston osarahoittama.

Palkkaus: 2.900 e/kk (työehdot KVTES)

Työ alkaa 15.8.2022 tai sopimuksen mukaan

Työaika: kokoaikatyö, sisältää ilta- ja viikonlopputyötä

Haku päättyy 31.5.2022 klo 15

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 31.5.2022 klo 15 mennessä sähköpostiin toimisto@nousevarannikkoseutu.fi tai osoitteeseen Nouseva Rannikkoseutu ry, Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki.

Lisätietoja: Riikka Hautala, riikka.hautala@nousevarannikkoseutu.fi, 040 776 9799 tai Erja Simuna, erja.simuna@nousevarannikkoseutu.fi, 050 413 0615