Norsun vuosikokous pidetään 6.5.2024

Nouseva Rannikkoseutu ry:n vuosikokous pidetään maanantaina 6.5.2024 klo 18 Limingan Lakeustalolla, kokoustila Rännäri, osoitteessa Liminganraitti 10, 91900 Liminka. Käsittelemme kokouksessa sääntömääräiset asiat ja palkitsemme vuoden 2023 toimijat. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

ASIALISTA

Aika: 6.5.2024 klo 18

Kokouspaikka: Limingan Lakeustalo, kokoustila Rännäri, osoitteessa Liminganraitti 10, 91900 Liminka

Kokouksen avaus

Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vuosikokous ilmoitukset ovat olleet sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen kokousta seuraavissa lehdissä: Raahelainen sekä Rantalakeus 17.4.2024. Lisäksi vuosikokous ilmoitus on ollut 11.4.2024 lähtien yhdistyksen www-sivuilla. Sääntöjen määräämien tiedotuskanavien lisäksi vuosikokouksesta on tiedotettu yhdistyksen facebook ja instagram -sivuilla sekä lähetetty muistutus vuosikokouksesta sähköpostitse jäsenille.

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Vuoden 2023 tilinpäätös, vuosiraportti sekä tilintarkastajan lausunto

Esitellään vuoden 2023 tilinpäätös (liite 1). Puheenjohtaja lukee tilintarkastajan lausunnon (liite 2). Esitellään vuosiraportti (liite 3).

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Tilinpäätös vahvistetaan ja vuoden 2023 hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus.

Toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksun ja kokouspalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2024

Esitellään toimintasuunnitelma (liitteessä 3) ja talousarvio (liite 4) vuodelle 2024.

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että puheenjohtajan palkkio on 700 e/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 300 e/vuosi ja hallitusten jäsenten (ei työsuhteessa olevien kuntaedustajien) kokouspalkkio on 70 e/kokous. Palkkiosääntö (liite 5).

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen yksityisen henkilön jäsenmaksu on 10 e ja yhteisön jäsenmaksu 20 e. Pitkäaikaisjäsenen jäsenmaksu 2024-2027 on yksityisillä henkilöillä 40 e ja yhteisöillä 80 e.

Hallituksen puheenjohtaja ja muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajan valinta. Uusien jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Kolmikantakohtaisille varajäsenille on myös päätettävä järjestys eli kumpi on ensisijainen varajäsen.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Esitys: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ilkka Kiviniemi, Aktiiva Taloushallinto Oy, HT. Varatilintarkastajaksi valitaan Anne Karppinen-Salonpää, Tilitoimisto A. Karppinen Oy, KLT, HT.

10§ Muut asiat

Vuoden 2023 tunnustuspalkintojen jakaminen

11§ Kokouksen päättäminen