Norsun vuosikokous pidetään 28.4.2022

Nouseva Rannikkoseutu ry:n vuosikokous pidetään torstaina 28.4.2022 klo 18 Langin Kauppahuoneella (Kirkkokatu 19) Raahessa. Käsittelemme sääntömääräiset asiat ja palkitsemme vuoden 2021 toimijat. Tervetuloa!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

ASIALISTA

Aika: 28.4.2022 klo 18

Kokouspaikka: Langin Kauppahuone, Kirkkokatu 19, Raahe

Kokouksen avaus

Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vuosikokous ilmoitukset ovat olleet sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen kokousta seuraavissa lehdissä: Raahelainen 9.4.2022 ja Rantalakeus 20.4.2022. Lisäksi vuosikokous ilmoitus on ollut 4.4.2022 lähtien yhdistyksen www-sivuilla. Vuosikokouksesta on lisäksi tiedotettu yhdistyksen facebook-sivuilla.

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Vuoden 2021 tilinpäätös, vuosiraportti sekä tilin- ja toiminnantarkastajan lausunto

Esitellään vuoden 2021 tilinpäätös (liite 1). Puheenjohtaja lukee tilintarkastajan lausunnon (liite 2). Esitellään vuosiraportti (liite 3).

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Tilinpäätös vahvistetaan ja vuoden 2021 hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus.

Toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksun ja kokouspalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2022

Esitellään toimintasuunnitelma (liitteessä 3) ja talousarvio (liite 4) vuodelle 2022 .

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että puheenjohtajan palkkio vuonna 2022 on 700 e/vuosi ja hallitusten jäsenten (ei työsuhteessa olevien kuntaedustajien) kokouspalkkio on 70 e/kokous.

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen yksityisen henkilön jäsenmaksu vuonna 2022 on 10 e ja yhteisön jäsenmaksu 20 e. Pitkäaikaisjäsenen jäsenmaksu 2022-2027 on yksityisillä henkilöillä 50 e ja yhteisöillä 100 e.

Hallituksen puheenjohtaja ja muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajan valinta. Uusien jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Kolmikantakohtaisille varajäsenille on myös päätettävä järjestys eli kumpi on ensisijainen varajäsen.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Esitys: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ilkka Kiviniemi, Aktiiva Taloushallinto Oy, HT. Varatilintarkastajaksi valitaan Anne Karppinen-Salonpää, Tilitoimisto A. Karppinen Oy, KLT, HT.

10§ Muut asiat

Vuoden 2021 tunnustuspalkintojen jakaminen

11§ Kokouksen päättäminen