Rahoitukset yhteisöille

Hanketuilla vahvistetaan yhteisöjen, asuinalueiden ja kylien elinvoimaisuutta, lisätään asukkaiden hyvinvointia sekä innostetaan eri toimijoita osallistumaan ja vaikuttamaan paikalliseen kehittämiseen. Rahoitusta voivat hakea Norsun alueella toimivat julkis- ja yksityisoikeudelliset yhteisöt.

Apua yhteisöjen toimintaan ja kehittämiseen

Maaseuturahaston hanketuet mahdollistavat monenlaisen rakentamisen, hankinnat ja kehittämisen. Norsulla on käytössä myös Yhteisö Leader rahoitus, jolla voidaan ketterästi tukea yhteisöjen pieniä projekteja.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Rahoitusta voivat saada Norsun alueella toimivat rekisteröidyt yhdistykset sekä julkisoikeudelliset yhteisöt, kuten kunta, seurakunta tai säätiö. Alueemme kylä- ja kulttuuriyhdistykset, nuorisoseurat, harrasteseurat sekä nuoriso- ja ympäristöjärjestöt ovat toteuttaneet tukiemme avulla monia hankkeita. Yksityishenkilö ei voi olla hankkeen hakijana. 

Hyvän hankkeen tunnusmerkit

 • Idea on lähtöisin paikallisista, todellisista tarpeista
 • Luo uutta toimintaa, palveluita tai toimintamalleja
 • On konkreettinen ja vaikutuksiltaan pitkäkestoinen
 • On kustannuksiltaan realistinen ja suhteessa toteuttajan varoihin
 • On hyvin suunniteltu ja toteutetaan yhteistyössä

Kaksi eri rahoituspolkua yhteisöjen hankkeille

Isoihin investointeihin ja kehittämiseen maaseuturahaston hanketuki

Maaseuturahaston hanketuet on tarkoitettu investointeihin ja kehittämistoimiin, joiden tuen osuus on vähintään 1.000 euroa eli tukiprosentista riippuen hankkeen kustannusarvio on lähentelee 2.000 euroa.

 

 

     Jos olet hakemassa maaseuturahaston hanketukea, tutustu alla oleviin ohjeisiin.

Pieniin projekteihin Norsun oma Yhteisö Leader tuki

Yhteisö Leader rahoitus on tarkoitettu yhdistysten pieniin projekteihin. Tuki on 100-500 euroa/projekti. Alla olevat ohjeet koskevat vain isoja hankkeita. Voit siirtyä suoraan tutustumaan pikkurahan sääntöihin ja tuen hakuun alla olevasta linkistä. 

 

 

Mihin voi saada maaseuturahaston hanketukea?

Investointeihin

Yleishyödyllisellä investointituella voidaan rakentaa, korjata tai laajentaa yhteisessä käytössä olevia rakennuksia, rakenteita ja alueita. Tuella voidaan hankkia myös koneita, laitteita ja kalustoa yhteiseen käyttöön.

 

Kehittämiseen

Yleishyödyllisellä kehittämistuella voidaan kehittää maaseudulle uusia palveluita ja toimintamalleja sekä edistää toimijoiden osaamista, kansainvälistymistä ja verkostoitumista.

Elinkeinolliseen yhteistyöhön

Yhteistyöhankkeilla pyritään aitoon yhteistyöhön, jolla monipuolistetaan maaseudun palvelu- ja elinkeinotoimintaa. Yhteistyön tavoitteena on esim. kehittää uusia tuotteita, palveluita ja menetelmiä.

 

     Tuumasta toimeen. Kerro meille ideasi ja kysy lisätietoa.     Ota yhteyttä

Kuka voi hakea tukea ja mitä on hyvä tietää?

Yleisiä maaseuturahaston hanketuen kriteerejä

 • Hakija voi olla rekisteröitynyt yhdistys tai julkisoikeudellinen yhteisö, kuten kunta, seurakunta tai säätiö.
 • Tuettavan toiminnan ensisijainen päämäärä ei ole voiton tavoittelu.
 • Hankkeen tulee hyödyttää mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita.
 • Hakijan perustoimintaa tai julkisyhteisön lakisääteisiä tehtäviä ei tueta.

Tutustu myös näihin, kun suunnittelet hanketta

Norsun rahoituslinjaukset

Hankkeiden valintakriteerit

Tärkeää maaseuturahaston hankkeen suunnittelussa

 • Hanketukea haetaan Hyrrä-järjestelmän kautta ja sitä varten tarvitaan käyttöoikeudet Suomi.fi palvelussa.
 • Muista, että mitään ei saa tilata tai töitä aloittaa ennen kuin Hyrrässä tekemäsi tukihakemus on kuitattu vireillä olevaksi!
 • Yhteisöjen hankkeissa tarvitaan lähes aina hakijan omaa rahoitusta (rahaa ja/tai talkootyötä). Talkootyö perustuu aina etukäteen hyväksyttyyn suunnitelmaan.
 • Kuntien hallinnoimissa hankkeissa omarahoitus voi sisältää myös kuntarahoitusta, mutta vähintään puolet yksityisestä rahoituksesta on oltava aitoa yksityistä rahoitusta. Yhteistyöhankkeissa koko omarahoitusosuuden on koostuttava yksityisestä rahoituksesta.

Yhteisöjen tukimuodot ja tukimäärät

Jos olet epävarma sopivasta tukimuodosta, tukimäärästä tai mitä kustannuksia hankkeeseen hyväksytään, 

kysy Norsun henkilöstöltä.

 • Investointihanke

  • Maksimituki 100.000 €
  • Tuki 60 % ns. normaalit investointihankkeet ja 80 % nuoriin tai ympäristö-/ilmastotoimiin kohdistuvat investoinnit.
  • 40 % maastopyöriin, kanootteihin, kuvauskoptereihin, talvikunnossapito- ja maanrakennuslaitteistoon ja yksityisteiden hoitoon liittyvät yleishyödylliset investoinnit
  • Talkootyön laskennallinen arvo on 20 euroa henkilötunnilta. Mikäli työ vaatii traktorin tai muun koneen käyttöä, eikä sitä korvata tekijälle erikseen, on konetyön arvo 60 euroa/tunti (sis. henkilön).
  • Investointitukea voi hakea esim. uusien virkistys- ja harrastuspaikkojen rakentamiseen tai yhteisten kokoontumistilojen kunnostamiseen.
  • Investointitukea voi hakea myös yhteiseen käyttöön tuleviin ja väh. 5 vuotta kestäviin kone-, laite- ja kalustohankintoihin.
  • Rakentamisessa hyväksyttäviä kustannuksia ovat esim. suunnittelu- ja lupakustannukset, LVI- ja sähkötyöt ostopalveluna, kone- ja laitevuokrat, rakennusmateriaalit, maa-ainekset, kohtuulliset talkootarjottavat, rakentamisen yleiskustannukset 2-11 % kuluista (kuten työnvalvonta, jätehuolto, materiaalikuljetukset, käsityökalut, jos ei ilmoitettu erikseen)
 • Vähintään 3 kylän alueelle kohdentuva investointihanke

  • Maksimituki 100.000 €
  • Tuki 75 % hyväksytyistä kustannuksista.
  • Talkootyön laskennallinen arvo on 20 euroa henkilötunnilta. Mikäli työ vaatii traktorin tai muun koneen käyttöä, eikä sitä korvata tekijälle erikseen, on konetyön arvo 60 euroa/tunti (sis. henkilön).
  • Tuki soveltuu esim. erilaisten virkistysreitistöjen toteuttamiseen.
  • Esim. reitistön rakentamisessa hyväksyttäviä kustannuksia ovat lupakustannukset, rakennusmateriaalit, maa-ainekset, kohtuulliset talkootarjottavat sekä reittikartan, opasteiden ja infotaulujen teko.
 • Kehittämishanke

  • Maksimituki 100.000 € (poikkeuksena laajemman alueen strategisesti merkittävät hankkeet)
  • Tuki 80 % ns. normaalit kehittämishankkeet, 90 % lapsiin ja nuoriin tai ympäristö- ja ilmastotoimiin kohdistuvat kehittämishankkeet ja 80 – 100 % Norsun alueen laajuiset strategisesti merkittävät hankkeet tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti
  • Yksityisestä rahoituksesta korkeintaan puolet voi olla talkootyötä.
  • Talkootyön laskennallinen arvo on 20 euroa henkilötunnilta.
  • Kehittämishanke voi liittyä esim. kylän monipalvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen, kulttuuriperinnön tuotteistamiseen, uuden tapahtuman toteuttamiseen ensimmäisen kerran tai uusien toimintamallien kehittämiseen. Kehittämishankkeella voidaan myös vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä.
  • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esim. työntekijän palkkakulut ja sivukulut (Tyel, vakuutukset), asiantuntijoiden palkkiot, tapahtumien tilavuokrat, ostopalvelut (esim. tilintarkastus, palkanlaskenta, kirjanpito), ilmoituskulut, hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät pienet laite- ja konehankinnat, työntekijästä aiheutuvat kustannukset (mm. työterveys, toimistotarvikkeet, puhelinkulut, matkakulut) ja tarjoilukulut.
 • Lapsiin ja nuoriin kohdistuva kehittämishanke

  • Maksimituki 100.000 € (poikkeuksena laajemman alueen strategisesti merkittävät hankkeet)
  • Tuki 90 % hyväksytyistä kustannuksista.
  • Yksityisestä rahoituksesta korkeintaan puolet voi olla talkootyötä.
  • Talkootyön laskennallinen arvo on 20 euroa henkilötunnilta.
  • Kehittämishanke voi liittyä esim. nuorten yrittäjyyden, ympäristötietoisuuden tai nuorten osallistumismahdollisuuksien vahvistamiseen.
  • Hyväksyttäviä kustannuksia ovat esim. työntekijän palkkakulut ja sivukulut (Tyel, vakuutukset), asiantuntijoiden palkkiot, tapahtumien tilavuokrat, ostopalvelut (esim. tilintarkastus, palkanlaskenta, kirjanpito), ilmoituskulut, hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät pienet laite- ja konehankinnat, työntekijästä aiheutuvat kustannukset (mm. työterveys, toimistotarvikkeet, puhelinkulut, matkakulut) ja tarjoilukulut.
 • Koulutus- ja tiedonvälityshanke

  • Maksimituki 100.000 € (poikkeuksena laajemman alueen strategisesti merkittävät hankkeet)
  • Tuki 90 % hyväksytyistä kustannuksista.
  • Koulutushankkeilla lisätään toimijoiden osaamista. Kohderyhmänä voivat olla esim. viljelijät, metsänomistajat, maaseudun yrittäjät tai kylien kehittäjät.

  • Tiedonvälityshankkeessa voi esim. välittää tietoa uusista tuotanto-, markkinointi- tai palvelumenetelmistä ja lisätä alueen yrityksien, asukkaiden ja yhteisöjen energia- ja ympäristötietoutta.

  • Jos suunnittelet koulutus- ja tiedonvälityshanketta, ota aina yhteyttä Norsuun ennen hakemuksen jättämistä.
 • Alueiden välinen kehittämishanke

  • Maksimituki 100.000 € (poikkeuksena laajemman alueen strategisesti merkittävät hankkeet)
  • Alueiden välinen hanke voi kohdentua esim. kahden eri Leader-ryhmän alueelle.
  • Alueiden välisissä hankkeissa noudatetaan samoja tukiprosentteja kuin Norsun toiminta-alueella.
  • Jos suunnittelet alueiden välistä hanketta, ota aina yhteyttä Norsuun ennen hakemuksen jättämistä. Alueiden väliset hankkeet käsitellään jokaisen alueeseen kuuluvan Leader-ryhmän hallituksessa ja hanke tarvitsee kaikilta myönteisen rahoituslausunnon.
 • Elinkeinollinen yhteistyöhanke

  • Maksimituki 100.000 € (poikkeuksena laajemman alueen strategisesti merkittävät hankkeet)
  • 100% tuki voidaan myöntää aktivointihankkeille.
  • 80% tuki voidaan myöntää hankkeelle, joka tuottaa pienille yrityksille tietoa toiminnan kehittämiseksi.
  • 60% tuki voidaan myöntää hankkeelle, joka sisältää tuotteiden, palveluiden tai prosessien kehittämistä.
  • Elinkeinollisen yhteistyöhankkeen tarkoituksena ei ole hyödyttää yksittäistä yrittäjää, vaan laajemmin toimialaa.
  • Kehittämisen tavoitteena voi olla esim. yritysten yhteistoiminnan tai toimintaympäristön kehittäminen. Hankkeilla voidaan myös edistää matkailua tai markkinoida aluetta yhteisesti.
  • Jos suunnittelet elinkeinollista yhteistyöhanketta, ota aina yhteyttä Norsuun ennen hakemuksen jättämistä.

Muuta kiinnostavaa