Strategia 2023-2027

Strategia vuosille 2023-2027 on toimitettu maa- ja metsätalousministeriölle 21.6.2022. Hyväksyntä ohjelmakauden 2023-2027 Leader-ryhmäksi ja rahoituksen määrä varmistuvat vuoden 2023 alussa. Strategiasta on tulossa myös ns. yleisöversio vuoden 2023 alkupuolella.

Strategiatyön ja Leader-haun eteneminen

2. vaiheen hakemus eli strategia vuosille 2023-2027 lähetettiin MMM:lle 21.6.2022.

Strategia 2023-2027

Painopisteet

  1. Uudistuva kotiseutu  – ”Asumisviihtyvyyttämme luovat saavutettavat lähipalvelut, monipuoliset vapaa-ajan mahdollisuudet ja toimivat yhteisöt.”
  2. Kehittyvä matkailu – ”Tarjoamme matkailijoille palveluita luonnon ja kulttuurin parissa pidempäänkin oleskeluun.”
  3. Palveleva yrittäjyys – ”Meillä on riittävästi työpaikkoja ja monipuoliset palvelut.”
  4. Osallistuvat nuoret – ”Osallistuminen on todellisuutta kaikille nuorille.”

Läpileikkaavat teemat

  1. Vihreä kehitys – ” Haluamme tukea alueen yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita rakentamaan ilmastokestävämpää tulevaisuutta.”
  2. Kumppanuus – ”Kumppanuuden avulla voidaan yhdistää taloudellisia resursseja, vapaaehtoistyötä, erilaista osaamista ja paikallistuntemusta.”
  3. Kansainvälisyys – ”Haluamme edistää alueen asukkaiden ja organisaatioiden kansainvälistymistä luomalla matalan kynnyksen mahdollisuuksia.”
  4. Kokeilut – ”Kokeilut voivat liittyä esimerkiksi palveluiden järjestämiseen, uusien toimintatapojen testaamiseen tai yritysten tuote-/palvelukehitykseen.”