Maksun hakeminen

Tuen maksua haetaan jälkikäteen, toteutuneiden kustannusten perusteella. Maksuhakemus tehdään maaseuturahaston osalta Hyrrä-järjestelmässä. Jos jostain syystä et voi käyttää Hyrrää, on maksua mahdollista hakea paperilomakkeella. Yhteisö, Yritys ja Nuoriso Leader tukien maksuhakemukset tehdään nettisivuiltamme löytyvillä lomakkeilla. Tämän sivun ohjeet koskevat maaseuturahaston hankkeita. Sivun lopusta löydät linkit Yhteisö, Yritys ja Nuoriso Leader tukien maksuhakemuksiin.

Maksuhakemuksen tekeminen

Voit hakea ensimmäistä maksatusta, kun olet saanut hankkeeseesi rahoituspäätöksen ja aloittanut hankkeen toteuttamisen. Tuen maksaminen vie aikaa käsittelytilanteesta riippuen noin 1-3 kuukautta. Käsittelyaikaa nopeuttaaksesi huolehdithan, että maksuhakemuksellasi on mukana kaikki tarvittavat liitteet.

Maksuhakemuksen käsittelee ELY-keskus, mutta sen tekemiseen voit kysyä neuvoja Norsun toimistolta.

Muistathan nämä asiat

 • Tuen maksun edellytyksenä on ajan tasalla oleva kirjanpito, joten hankepäätös ja ohjeet myös kirjanpitäjälle tiedoksi!
 • Hanke tulee erottaa muusta toiminnasta kirjanpidossa joko omalle kustannuspaikalle tai omille kirjanpitotileille.
 • Huolehdi määräajoista, niistä pidetään AINA kiinni!
 • Norsusta saat neuvoja hankkeen kaikissa vaiheissa. Meihin saa aina ottaa yhteyttä, jos hankeasiat askarruttavat!

Maaseuturahaston hankkeen maksun hakeminen

     Maaseuturahaston tukien maksatukset haetaan Hyrrästä.     Siirry Hyrrään

Yleisiä ohjeita

 1. Kaikki kustannukset, joihin haetaan tukea, tulee olla tuensaajan maksamia.
 2. Maksua voi hakea yhdessä tai useammassa erässä. Rakentamishankkeissa viimeiseen maksuhakemukseen tulee jäädä vähintään 20 % kustannuksista.
 3. Loppumaksu on haettava neljän kuukauden kuluessa ELYn päätökseen merkityn toteutusajan päättymisestä. Huomioithan, että päivämäärä voi poiketa haetusta!
 4. Kaikki hankinnat tulee tulee tehdä kokonaisuudessaan ennen toteutusajan päättymistä ja laskut tulee maksaa ennen viimeisen maksuhakemuksen tekemistä.
 5. Jos suunnitelmiin tulee muutoksia, ota heti yhteyttä Norsuun. Mahdollinen muutoshakemus täytyy toimittaa meille ennen muutosten toteutumista.

Maksuhakemuksen täyttäminen ja liitteet

 1. Pääset aloittamaan maksuhakemuksen teon Hyrrässä avaamalla tukihakemuksen ja siellä päätös-välilehden.
 2. Valikosta valitaan maksuerä tai loppumaksu, jonka jälkeen Tee maksuhakemus -painike aktivoituu.
 3. Maksuhakemuksen voi tallentaa ja jatkaa myöhemmin.
 4. Täytä maksuhakemuksen kaikki kohdat ja lisää tarvittavat liitteet.
 5. Maksuhakemus allekirjoitetaan hakijan sääntöjen / yhtiöjärjestyksen mukaisesti.

Muistilista maksuhakemuksen liitteistä

Kaikille pakolliset liitteet

 • Pääkirjanote kaikista haettavista kustannuksista
 • Laskukopiot
 • Maksutositteet (=tiliote / maksukuitti)
 • Loppumaksun yhteydessä seurantatiedot ilmoitetaan Hyrrässä Seurantatiedot -painikkeen kautta
 • Yleishyödyllisen hankkeen loppumaksuun loppuraportti
 • Mikäli olet valinnut hankkeesi kustannusmalliksi kertakorvauksen tai kyseessä on perustamis-/kokeilutuki, vaadittavat liitteet ovat erilaiset ja löydät ne rahoituspäätöksestä tai kysymällä Norsun toimistolta.

Lisäksi tarvitaan nämä liitteet, jos kyseisiä kustannuksia on hyväksytty hankkeelle

 • Palkkakulut: työajanseurannatpalkka- ja sivukulutositteet sekä työsopimus 1. maksuerään ja aina jos sopimukseen tulee muutoksia
 • Matkakulut: matkalasku, josta selviää matka-aika, -kohde ja -tarkoitus sekä ohjelma tai muu dokumentti matkan sisällöstä
 • Viestintäkulut: vedos painotuotteista (esim. lehti-ilmoitus, esite, mainostuote)
 • Talkootyö: talkootyön tuntikirjanpito tekijän ja hyväksyjän allekirjoituksilla
 • Rakentaminen: dokumentti kohteen palovakuutuksesta ja mahdollinen tarkastajan tekemä loppukatselmuspöytäkirja
 • Ohjausryhmä: muistiot 
 • Mikäli olet valinnut hankkeesi kustannusmalliksi kertakorvauksen tai kyseessä on perustamis-/kokeilutuki, vaadittavat liitteet ovat erilaiset ja löydät ne rahoituspäätöksestä tai kysymällä Norsun toimistolta.

Lomakkeet

Tarvittavia lomakkeita löydät sekä ELY-keskuksen että Ruokaviraston sivuilta. Mikäli et tiedä, mitä lomakkeita tarvitset maksuhakemuksen liitteeksi, ole yhteydessä Norsun toimiston väkeen.


Pienten Yhteisö, Yritys ja Nuoriso Leader hankkeiden maksun hakeminen

Huomioithan, että Hyrrää käytetään vain maaseuturahaston hankkeissa. Pienten Yhteisö, Yritys ja Nuoriso Leader hankkeiden maksua haet nettisivuilta löytyvien lomakkeiden kautta.