Nuorten näköistä toimintaa

Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueen asukkaista iso osa (noin 40%) on alle 30-vuotiaita. Haluamme saada nuoret mukaan ja luoda heille mahdollisuuksia oppia, ideoida ja toteuttaa itselleen sekä yhteisölleen tärkeitä asioita.

Rahoitusta, vaikutusmahdollisuuksia ja monipuolista toimintaa

Myönnämme rahoitusta nuorten omiin projekteihin, joissa nuoret ovat itse tekijöinä. Nuoriso Leader kannustaa nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan omia projektejaan. Hakemukset käsittelee nuorisotyöryhmä, joka koostuu alueen nuorista.

Norsun nuorisotyöryhmä perustettiin vuonna 2018, koska haluamme saada nuorten äänen entistä paremmin kuuluviin. Työryhmä tuo esiin nuorten näkökulman ja vie osaltaan toimintaamme nuorten haluamaan suuntaan. Lue lisää työryhmän omalta sivulta.

Toiminnassamme huomioidaan nuorten erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet. Kannustamme nuorten harrastusmahdollisuuksia, yrittäjyyttä, osaamisen kehittämistä tai vaikkapa kansainvälisiä kokemuksia.

   Nuoriso Leader -tukea haetaan Nuoriso Leader sivuston kautta.   Nuoriso Leader

Nuoriso Leader lyhyesti

Onko sinulla hyvä idea, mutta ei rahaa? Nuoriso Leader on tarkoitettu nuorten pienten projektien toteuttamiseen. Projektien teema on vapaa, mutta tukipäätökset tehdään sääntöjen mukaan. Tukipäätöksiin vaikuttavat myös voimassa olevat linjaukset, joiden mukaan esimerkiksi hankinnoille voidaan määrittää maksimitukisummia.

Hakemuksia käsitellään kuukausittain, joten haku on nopeaa ja helppoa.

 

Norsun nuorisotoiminta löytyy myös somesta

Löydät meidät nimellä nuorinorsu

  • Instagram
  • Snapchat
  • Tiktok
  • Youtube
  • Discord (nuorinorsu)

Tuettava toiminta voi olla

  • yhteisten harrastusvälineiden hankintaa
  • tapahtumien järjestämistä
  • yritystoiminnan aloittamista/kehittämistä
  • nuorten elinpiirin viihtyisyyden lisäämistä

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Riikka Kylmäoja

nuorisoaktivaattori

riikka.kylmaoja@nousevarannikkoseutu.fi

Puh. +358 45 783 55167

Nuoriso Leader pähkinänkuoressa

13 – 25-vuotiaille

hakijana nuoret yrittäjät tai vähintään 3 nuoren ryhmät

tukea voi saada 100 – 300€ (erityistilanteissa max 500€)

projektien teema on vapaa

jatkuva haku sähköisesti