Liity Norsun jäseneksi

Oletko kiinnostunut alueesi kehittämisestä – liity Norsun jäseneksi! Jäsenet saavat tietoa toiminnastamme ja ajankohtaisista asioista kaksi kertaa vuodessa ilmestyvästä uutiskirjeestä. Vain Norsun jäsenet voivat saada Nuoriso, Yhteisö ja Yritys Leader rahoitusta.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen vuosikokous määrää jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden. Yksityisen henkilön jäsenmaksu on 10 €  ja yhteisön jäsenmaksu on 20 € vuodessa. Voit myös maksaa pitkäaikaisjäsenyyden vuosille 2021-2027. Pitkäaikaisjäsenyys maksaa yksityisille henkilöille 50 € ja yhteisöille 100 €. Jäsenmaksun voi maksaa tilille FI69 5317 1720 0324 60.

Nouseva Rannikkoseutu ry:n  toiminnan  perustana ovat yhdistyslaki ja yhdistyksen omat säännöt.

Nouseva Rannikkoseutu ry:n säännöt

Liity jäseneksi

Täytä tietosi

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nouseva Rannikkoseutu ry

Yhteystiedot

Ruukinkuja 2, 92400 Ruukki
040 776 9799
toimisto@nousevarannikkoseutu.fi

Rekisteristä vastaava henkilö

Riikka Hautala
040 776 9799
riikka.hautala@nousevarannikkoseutu.fi

2. Rekisteröidyt

  • Yhdistyksen jäsenet
  • Asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Nouseva Rannikkoseutu ry:n jäsen- ja asiakasrekistereihin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, palveluista kertomiseen, tiedottamiseen sekä yhdistyksen palveluiden ja muiden toimintojen kehittämiseen / suunnitteluun sekä vastaaviin tarkoituksiin.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Jäsen- ja asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero

Asiakastiedot

Tiedot jäsenmaksusuorituksista ja rahoitettujen hankkeiden perustiedoista.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen toimisto@nousevarannikkoseutu.fi.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä sekä rekisteripitäjän järjestelmistä verkkolomakkeiden kautta. Lisäksi tietoja päivitetään viranomaislähteistä tai muilta palveluntarjoajilta, millä varmistetaan tiedon ajantasaisuus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Nouseva Rannikkoseutu ry:n ulkopuolelle.

8. Käsittelyn kesto

Jäsenten osalta henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Tuensaajien osalta henkilötietoja käsitellään vähintään kirjanpitolain ja maaseuturahaston määräysten mukaisen ajan.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Evästeet ja selailun seuranta

Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Sivustomme käyttää Google Analytics-palvelua.

Sivuillamme on myös linkkejä muihin sivustoihin ja palveluihin. Me emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä.