Lomakkeet ja ohjeet

Maaseuturahaston tuki- ja maksuhakemuksille tarvitaan erilaisia lomakkeita liitteeksi. Niitä on koottu tälle sivustolle. Näitä lomakkeita et tarvitse pieniä Yritys, Yhteisö ja Nuoriso Leader tukia hakiessasi. Alla on ohjeita myös suomi.fi -valtuuksien hakemiseen.

Suomi.fi -valtuuksien hakeminen

Hyrrä-asiointiin tarvitaan Suomi.fi -valtuudet

Jos sinulla on yksin yrityksen tai yhteisön asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi -palvelussa (video-ohje 1).

Joissain tapauksissa kirjautuminen Suomi.fi -valtuuksiin ei onnistu, vaikka henkilöllä on yhdistysrekisterissä oikeus edustaa yhdistystä yksin. Tässä tapauksessa on tehtävä tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin (video-ohje 2).

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen niille tahoille, joiden edustamisoikeuksia ei saada suoraan yritys- tai yhdistysrekistereistä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esim. elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot ja yhdistykset, joiden säännöt vaativat enemmäin kuin yhden nimenkirjoittajan (video-ohje 3).

Keskeneräiset hakemukset eivät löydy kirjautumalla omalle sivulle, vaan ne vaativat kirjautumisen eri paikkaan (video-ohje 4).

Tästä pääset katsomaan video-ohjeet

Ohjeet logojen käytöstä hankkeissa

Kaikissa EU-ohjelmissa ja Leader-hankkeissa tulee selvästi näkyä maininta EU:n osallistumisesta rahoitukseen. Leader-rahoitettuja hankkeita koskevissa tiedotteissa, mainoksissa, julisteissa, työmaakylteissä, lehti-ilmoituksissa, opintotodistuksissa, esitteissä, lomakkeissa, tms. on käytettävä EU:n lippua, jossa on lisänä seuraava teksti: “Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” tai lyhyempi versio “Maaseuturahasto”. EU-lipun lisäksi täytyy aina olla mukana myös rahoittajan eli Norsun logo.

Lataa perusversio tarvittavista logoista
Norsu, maaseuturahasto, EU:n Leader-logo
Mikäli tarvitset logoja eri muodoissa, löydät niitä alla olevista linkeistä
Norsun logoMaaseuturahaston EU-lippuEU:n Leader-logo

Lomakkeet

Suurimman osan tukihakemukselle tarvittavista lomakkeista löydät Ruokaviraston sivuilta. Mikäli et tiedä, mitä lomakkeita tarvitset tukihakemuksen liitteeksi, ole yhteydessä Norsun toimiston väkeen.

Kaikkia mahdollisesti tarvittavia lomakkeita ei ole Ruokaviraston sivuilla ja ne löydät alta.

Yritystuet

Hanketuet

Alla olevista tiedostoista löydät hankeen hakemisessa tarvittavia tiedostoja.

Hankesuunnittelun voit aloittaa hankesuunnitelmapohjaan (Word-pohja). Hyrrässä on samat kohdat, joten voit kopioida tekstit suoraan sinne.

Talkootyölomake tarvitaan arvioitaessa hankkeessa tehtävän talkootyön määrää. Hankkeen omarahoitusosuutta voidaan kattaa talkootyöllä. Talkootyön arvo on 15 € / tunti / hlö ja konetyön arvo 45 € / tunti / hlö+kone.

Yli 2 500 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso. Pyydä vähintään kolme tarjousta tai selvitä eri myyjien hinnat puhelimitse, sähköpostitse tai internetistä. Hintatason selvitys on dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti. Se onnistuu esim. täyttämällä hintavertailulomakkeen. Selvitys lisätään Hyrrä-järjestelmään jo hankkeen hakuvaiheessa.

Maksuhakemuksiin liittyvät lomakkeet

Maksuhakemuksiin liittyviä lomakkeita löydät myös ELY-keskuksen sivuilta.