Lomakkeet ja ohjeet

Maaseuturahaston tuki- ja maksuhakemuksille tarvitaan erilaisia lomakkeita liitteeksi. Niitä on koottu tälle sivustolle. Näitä lomakkeita et tarvitse pieniä Yritys, Yhteisö ja Nuoriso Leader tukia hakiessasi. Alla on ohjeita myös suomi.fi -valtuuksien hakemiseen.

Vaikuttavuus

Ohjelmakaudella 2023-2027 vaikuttavuus on hankkeissa aikaisempaa tärkeämpi teema. Muista tuoda hankkeesi vaikuttavuutta esille jo tukihakemuksessa.

Hyödynnä hankesuunnittelussa Pohjois-Pohjanmaan vaikuttavuuden työkalupakkia ja Norsun vaikuttavuuslomaketta.

Suomi.fi -valtuuksien hakeminen

Hyrrä-asiointiin tarvitaan Suomi.fi -valtuudet

Jos sinulla on yksin yrityksen tai yhteisön asiointi- ja nimenkirjoitusoikeus kaupparekisterissä, YTJ:ssä tai yhdistysrekisterissä, voit asioida suoraan Hyrrä-asiointipalvelussa ilman erillisiä valtuutuksia. Jos haluat valtuuttaa hakemuksen tekijäksi sellaisen henkilön, jolla ei ole nimenkirjoitusoikeutta, tee valtuutukset Suomi.fi -palvelussa (video-ohje 1).

Joissain tapauksissa kirjautuminen Suomi.fi -valtuuksiin ei onnistu, vaikka henkilöllä on yhdistysrekisterissä oikeus edustaa yhdistystä yksin. Tässä tapauksessa on tehtävä tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin (video-ohje 2).

Virkailijavaltuuttamispalvelu mahdollistaa sähköisen valtuuttamisen niille tahoille, joiden edustamisoikeuksia ei saada suoraan yritys- tai yhdistysrekistereistä. Virkailijavaltuuttamispalvelua tarvitsevia tahoja ovat esim. elinkeinoyhtymät, oppilaitokset, seurakunnat, julkiset organisaatiot ja yhdistykset, joiden säännöt vaativat enemmäin kuin yhden nimenkirjoittajan (video-ohje 3).

Keskeneräiset hakemukset eivät löydy kirjautumalla omalle sivulle, vaan ne vaativat kirjautumisen eri paikkaan (video-ohje 4).

Tästä pääset katsomaan video-ohjeet

Ohjeet logojen käytöstä hankkeissa

Kaikissa EU-ohjelmissa ja Leader-hankkeissa tulee selvästi näkyä maininta EU:n osallistumisesta rahoitukseen. Leader-rahoitettuja hankkeita koskevissa tiedotteissa, mainoksissa, julisteissa, työmaakylteissä, lehti-ilmoituksissa, opintotodistuksissa, esitteissä, lomakkeissa, tms. on käytettävä EU:n lippua, jossa on lisänä seuraava teksti: “Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin” tai lyhyempi versio “Maaseuturahasto”. EU-lipun lisäksi täytyy aina olla mukana myös rahoittajan eli Norsun logo.

2023-2027 ohjelmakauden varoista rahoitettavissa hankkeissa käytetään uutta Euroopan unionin osarahoittama -logoa.

Lataa perusversio tarvittavista logoista (2014-2022 rahoituspäätöksen saaneet hankkeet)
Norsu, maaseuturahasto, EU:n Leader-logo
Mikäli tarvitset logoja eri muodoissa, löydät niitä alla olevista linkeistä
Norsun logo

Käytä näitä vain 2014-2022 rahoituspäätöksen saaneissa hankkeissa:

Maaseuturahaston EU-lippuEU:n Leader-logo

Käytä tätä 2023-2027 rahoituspäätöksen saaneissa hankkeissa:

EU:n osarahoittama -logo

Lomakkeet

Suurimman osan tukihakemukselle tarvittavista lomakkeista löydät Ruokaviraston sivuilta. Mikäli et tiedä, mitä lomakkeita tarvitset tukihakemuksen liitteeksi, ole yhteydessä Norsun toimiston väkeen.

Kaikkia mahdollisesti tarvittavia lomakkeita ei ole Ruokaviraston sivuilla ja ne löydät alta.

Yritystuet

Hanketuet

Alla olevista tiedostoista löydät hankeen hakemisessa tarvittavia tiedostoja.

Hankesuunnittelun voit aloittaa hankesuunnitelmapohjaan (Word-pohja). Vielä ei ole tiedossa, millaiset sisällöt tulevat 2023 haettavien tukien osalta Hyrrään, joten vaadittavat tekstiosiot voivat poiketa alla olevan hankesuunnitelman sisällöistä.

Talkootyölomake tarvitaan arvioitaessa hankkeessa tehtävän talkootyön määrää. Hankkeen omarahoitusosuutta voidaan kattaa talkootyöllä. Talkootyön arvo on 20 € / tunti / hlö ja konetyön arvo 60 € / tunti / hlö+kone.

Yli 3 000 € arvoisissa hankinnoissa on selvitettävä alueen hintataso. Pyydä vähintään kolme tarjousta tai selvitä eri myyjien hinnat puhelimitse, sähköpostitse tai internetistä. Hintatason selvitys on dokumentoitava valintaperusteineen kirjallisesti. Se onnistuu esim. täyttämällä hintavertailulomakkeen. Selvitys lisätään Hyrrä-järjestelmään jo hankkeen hakuvaiheessa.

Maksuhakemuksiin liittyvät lomakkeet

Maksuhakemuksiin liittyviä lomakkeita löydät myös ELY-keskuksen sivuilta.