Maaseuturahaston tukien haku

Maaseuturahastossa on useita erilaisia tukityyppejä. Rahoitusta on tarjolla mikroyrityksille, yhdistyksille, muille yleishyödyllisille yhteisöille ja yritysryhmille. Jos olet kiinnostunut tukien hakemisesta, ole yhteydessä Norsun toimistoon.

     Maaseuturahaston tuet haetaan Hyrrästä.     Siirry Hyrrään

Yritystuet

Yritystuet haetaan Hyrrässä kohdasta Uusi hakemus ja valikosta valitaan Yritystuki.

Yritystoimintaa suunnittelevalle

(haetaan ennen y-tunnuksen hankkimista)

 • Yrittäjyyskokeilu 2 500 €, esim. koulutukseen, asiantuntijapalveluihin, vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin
 • Suunnittelutuki 1 000 €, asiantuntijapalveluihin, vain erityistapauksissa
 • Käynnistystuki, omistajanvaihdos 2 500 € tai 5 000 €, asiantuntijapalveluihin, ostettavan yrityksen sijaittava harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla, voidaan hakea myös y-tunnuksella

Ensimmäistä yritystä perustavalle

 • Investointituki 30-40 % (40 % harvaan asuttu ja ydinmaaseutu, 30 % muut alueet), rakentamiseen, remontointiin, kone- ja laitehankintoihin
 • Käynnistystuki, osa-aikainen yritys 5 000 €, pääasiassa asiantuntijapalveluihin ja lisäksi esim. koulutukseen, vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä pienhankintoihin
 • Käynnistystuki, päätoiminen yritys 7 500 €, pääasiassa asiantuntijapalveluihin ja lisäksi esim. koulutukseen, vuokriin, aineisiin ja tarvikkeisiin, käyttömaksuihin, matkoihin sekä pienhankintoihin
 • Kehittämistoimenpiteen valmistelutuki 2 000 €, asiantuntijapalveluihin, esim. liiketoimintasuunnitelman sparraus ja kehittämistoimien valmistelu, vain erityistapauksissa

Toimivalle yritykselle

 • Investointituki 30-40 % (40 % harvaan asuttu ja ydinmaaseutu, 30 % muut alueet), rakentamiseen, remontointiin, kone- ja laitehankintoihin
 • Investointituki 30 % energiainvestointeihin, harvaan asutun ja ydinmaaseudun päätoimisille mikroyrityksille
 • Kehittämistuki 3 000 €, asiantuntijapalveluihin, tarvikkeisiin, matkoihin, vuokriin
 • Valmistelutuki 2 000 €, asiantuntijapalveluihin, esim. liiketoimintasuunnitelman sparraus ja kehittämistoimien valmistelu, vain erityistapauksissa

Maatilalle

Kehittämishanketuet

Kehittämishankkeet haetaan Hyrrässä kohdasta Uusi hakemus ja valikosta valitaan Hanketuki.

Yhdistyksille ja yhteisöille

 • Yleishyödyllinen kehittämishanke 80 %
  • nuorille suunnattu tai ympäristöön/ilmastoon kohdistuva 90 %
  • esim. palkkakuluihin, ostopalveluihin, vuokriin
 • Yleishyödyllinen investointihanke rakentamiseen, remontointiin, kone- ja laitehankintoihin 60 %
  • nuoriin tai ympäristöön/ilmastoon kohdistuva 80%
  • vähintään kolmen kylän yhteinen hanke 75 %
  • maastopyöriin, kanootteihin, kuvauskoptereihin, talvikunnossapito- ja maanrakennuslaitteistoon ja yksityisteiden hoitoon liittyviin yleishyödyllisiin investointeihin sekä taloudellista toimintaa kehittävään investointiin, jos markkinapuute on todettu 40 %
 • Investointi- tai kehittämistuen on oltava vähintään 1 000 € eli tukea on mahdollista hakea myös aikaisempaa pienempiin projekteihin
 • Koulutus- tai tiedotushanke 90 %
  • koulutushanke, jonka tuloksena osallistujat saavat henk.koht. ajokortteja (esim. c-kortti) 50 %
  • esim. palkkakuluihin, ostopalveluihin, vuokriin

Elinkeinolliseen kehittämiseen

 • Yhteistyöhankkeet 60-100 %
  • osaamisen kehittäminen 80 %
  • palvelujen tai tuotteiden kehittäminen 60 %
 • Yritysryhmähanke 75 %, hallinnoijana oltava kehittämisorganisaatio

Valmisteluraha

 • Valmistelurahaa (5 000 e) voi hakea yritysryhmähankkeen tai älykäs kylä hankkeen valmisteluun. Yritysryhmähankkeen valmistelurahan hakijana tulee pääsääntöisesti olla kehittämisorganisaation, joka hakee myöhemmin varsinaista yritysryhmähanketta.
 • Ohje hanketukihakemuksen tekemiseen Hyrrässä

Haluatko hakea tukea? Toimi näin

Valintakriteerit ja rahoituslinjaukset

Rahoituspäätöksemme pohjautuvat strategiaamme, yksityiskohtaisempiin rahoituslinjauksiin ja hankkeet tärkeysjärjestykseen laittaviin valintakriteereihin.

 

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Kun haluat rahoitusta hankkeellesi, tulee sinun varautua sen mukanaan tuomaan paperityöhön. Tukihakemus on lähetettävä meille aina ennen hankintojen tekemistä. Tukihakemukselle tarvitaan erilaisia liitteitä tukityypin mukaan. Myönteisen rahoituspäätöksen saatuasi, voit tehdä maksuhakemuksia sitä mukaan, kun olet toteuttanut hanketta. Myös maksuhakemukselle tarvitset liitteitä sen mukaan, millaisesta tuesta ja kustannusmallista on kohdallasi kysymys. Kaikkeen saat aina neuvoja Norsun toimistolta.

Erilaiset kustannusmallit

 • Kustannusperusteinen malli

  Kustannusperusteinen -malli on perinteinen aikaisemminkin käytössä ollut toimintatapa eli kaikki hankkeen kustannukset todennetaan laskukopioilla, maksutositteilla/tiliotteilla ja pääkirjan otteella.

 • Laskennalliset kustannukset (Flat rate)

  Hankkeen henkilöstökuluina hyväksytään työssäoloajan palkka ilman sivukuluja ja lisäksi laskennallisesti hyväksytään 39 prosenttia työssäoloajan palkasta. Laskennallinen henkilöstökulu sisältää loma-ajan palkan, lomarahan sekä lakisääteiset palkan sivukulut.

  Muitakin laskennallisia kustannusmalleja voidaan käyttää, mikäli hanke sisältää palkkakustannuksia.

  Laskennallisina kustannuksina voidaan hyväksyä 19 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä henkilöstökulujen ja ostopalvelujen yhteenlasketuista kustannuksista. Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät hankehenkilöstön matkakustannukset, toimitilakustannukset, kone- ja laitekulut, ohjelmistokulut, toimisto-, koulutus- ja työterveyskulut sekä hankkeen tarjoilukustannukset ja vastuuvakuutukset.

  Laskennallisina kustannuksia voidaan vaihtoehtoisesti hyväksyä 40 prosenttia hyväksyttävistä henkilöstökuluista. Laskennallisiin kustannuksiin sisältyvät kaikki muut hankkeen kustannukset kuin henkilöstökustannukset.

 • Kertakorvaus

  Yritystukien käynnistämis- ja kehittämistuet ovat aina vakioituja kertakorvauksia.

  Muissa tukityypeissä voit valita kertakorvauksen, jos:

  – hankkeesi on yleishyödyllinen kehittämis- tai investointihanke
  – hankkeessa on selkeä tavoite tai tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa
  – hanke toteutuu varmasti suunnitelman mukaisesti.

  Määrittele hankehakemuksessa hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan. Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella ja esitä kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi esimerkiksi tarjouksin. Kertakorvaushankkeen tuen määrä lasketaan kunkin hankemuodon tukiehtojen mukaisesti, käyttäen hankkeeseen soveltuvaa tukiprosenttia. ELY-keskus myöntää tuen euromääräisenä hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on tehty. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa.

  Et voi hakea muutosta kertakorvausmenettelyllä toteutettavan hankkeen sisältöön. Voit kuitenkin hakea jatkoa hankkeen toteuttamisaikaan perustelluista syistä. Tuen määrä kertakorvausmenettelyllä maksettavassa hankkeessa on enintään 100 000 euroa.

  Kysy lisää kertakorvaushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta Norsun toimistolta.