Maaseuturahaston tukien haku

Maaseuturahastossa on useita erilaisia tukityyppejä. Rahoitusta on tarjolla mikroyrityksille, yhdistyksille, muille yleishyödyllisille yhteisöille ja yritysryhmille. Jos olet kiinnostunut tukien hakemisesta, ole yhteydessä Norsun toimistoon.

Vuoden 2023 haku avautuu tällä tietoa huhti-kesäkuussa 2023. Ilmoittelemme tarkemmasta ajankohdasta sen varmistuttua.

     Maaseuturahaston tuet haetaan Hyrrästä.     Siirry Hyrrään

Yritystuet

Yritystuet haetaan Hyrrässä kohdasta Uusi hakemus ja valikosta valitaan Yritystuki.

Yritystoimintaa suunnittelevalle

(voi hakea ilman y-tunnusta)

 • Yrittäjyyskokeilu 2 500 €, esim. asiantuntijapalveluihin tai laitevuokriin
 • Suunnittelutuki 1 000 €, asiantuntijapalveluihin
 • Käynnistystuki, omistajanvaihdos 5 000 €, asiantuntijapalveluihin, ostettavan yrityksen sijaittava harvaan asutulla tai ydinmaaseudulla

Ensimmäistä yritystä perustavalle

 • Investointituki 20-40 % (varmistuu keväällä 2023), rakentamiseen, remontointiin, kone- ja laitehankintoihin
 • Käynnistystuki, osa-aikainen yritys 5 000 €, pääsääntöisesti asiantuntijapalveluihin, myös vähäisesti mm. vuokriin ja pienhankintoihin
 • Käynnistystuki, päätoiminen yritys 7 500 €, pääsääntöisesti asiantuntijapalveluihin, myös vähäisesti mm. vuokriin ja pienhankintoihin
 • Valmistelutuki 2 000 €, asiantuntijapalveluihin, esim. investointituen haun valmisteluun

Toimivalle yritykselle

 • Investointituki 20-40 % (varmistuu keväällä 2023), rakentamiseen, remontointiin, kone- ja laitehankintoihin
 • Kehittämistuki 3 000 €, pääasiassa asiantuntijapalveluihin tuote-/palvelukehittämisen yhteydessä
 • Valmistelutuki 2 000 €, asiantuntijapalveluihin, esim. investointituen haun valmisteluun

Maatilalle

Kehittämishanketuet

Kehittämishankkeet haetaan Hyrrässä kohdasta Uusi hakemus ja valikosta valitaan Kehittämishanke.

Yhdistyksille ja yhteisöille

 • Yleishyödyllinen kehittämishanke 80 %, nuorille suunnattu tai ympäristöön/ilmastoon kohdistuva 90 %, esim. palkkakuluihin, ostopalveluihin, vuokriin
 • Yleishyödyllinen investointihanke rakentamiseen, remontointiin, kone- ja laitehankintoihin 60 %, nuoriin tai ympäristöön/ilmastoon kohdistuva 80%, vähintään kolmen kylän yhteinen hanke 75 %, 40 % maastopyöriin, kanootteihin, kuvauskoptereihin, talvikunnossapito- ja maanrakennuslaitteistoon ja yksityisteiden hoitoon liittyviin yleishyödyllisiin investointeihin
 • Investointeihin ja kehittämiseen on mahdollista hakea myös alle 8 000 euron pienhankkeita
 • Koulutus- tai tiedotushanke 90 %, esim. palkkakuluihin, ostopalveluihin, vuokriin

Elinkeinolliseen kehittämiseen

Haluatko hakea tukea? Toimi näin

Ota yhteyttä meihin ja kerro suunnitelmasi

Me kerromme, onko suunnitelmasi rahoitettavissa kauttamme ja miten haet tukea.

Autamme sinua tekemään valmiin hankesuunnitelman

Autamme tarvittaessa hankesuunnitelman teossa ja neuvomme, mitä liitteitä tarvitset tukihakemukseen.

Tee hakemus sähköiseen Hyrrä-hakujärjestelmään

Kaikki hakemukset suositellaan tehtäväksi sähköisesti. Opastamme sinua Hyrrän käytössä. Muista, että mitään hankintoja ei saa tehdä ennen kuin hakemuksesi on kuitattu meiltä vastaanotetuksi.

Hallituksemme käsittelee hakemuksesi

Norsun hallitus päättää, mitkä hakemukset saavat rahoituksen. ELY-keskus tekee rahoituspäätökset hallituksemme lausunnon mukaisesti, mikäli laillisuuspuolella ei ole esteitä rahoituksen myöntämiselle.

Saat päätöksen. Tutustu siihen huolellisesti

Rahoituspäätös sisältää paljon tärkeää tietoa, joten lue se läpi huolellisesti ja toimita päätös myös kirjanpitäjällesi.

Toteuta hanketta ja hae maksatusta

Tuet maksetaan jälkikäteen, joten kun olet toteuttanut hankinnat, tee maksuhakemus. Maksua voi hakea useammassa erässä.

Valintakriteerit ja rahoituslinjaukset

Rahoituspäätöksemme pohjautuvat strategiaamme, yksityiskohtaisempiin rahoituslinjauksiin ja hankkeet tärkeysjärjestykseen laittaviin valintakriteereihin.

Hakemukseen tarvittavat liitteet

Kun haluat rahoitusta hankkeellesi, tulee sinun varautua sen mukanaan tuomaan paperityöhön. Tukihakemus on lähetettävä meille aina ennen hankintojen tekemistä. Tukihakemukselle tarvitaan erilaisia liitteitä tukityypin mukaan. Myönteisen rahoituspäätöksen saatuasi, voit tehdä maksuhakemuksia sitä mukaan, kun olet toteuttanut hanketta. Myös maksuhakemukselle tarvitset liitteitä sen mukaan, millaisesta tuesta ja kustannusmallista on kohdallasi kysymys. Kaikkeen saat aina neuvoja Norsun toimistolta.

Yritystukihakemuksen liitteet

 • liiketoimintasuunnitelma
 • viimeisin tilinpäätös tai uudella yrityksellä kannattavuuslaskelmat
 • eritelty kustannusarvio
 • yli 2 500 euron hankintojen osalta hintatason selvitys (esim. kolme tarjousta tai muutoin hankittua hintatietoa)
 • rakentamisessa/remontoinnissa tarvittavat luvat, piirustukset ja yksikkökustannustasoinen kustannusarvio

Kehittämishankkeiden liitteet

 • viimeisin tilinpäätös
 • yhdistyksen säännöt
 • yhdistysrekisteriote
 • hallituksen ptkote tukihakemuksen tekemisestä
 • lomake talkootyön määrästä ja laadusta
 • eritelty kustannusarvio
 • yli 2 500 euron hankintojen osalta hintatason selvitys (esim. kolme tarjousta tai muutoin hankittua hintatietoa)
 • rakentamisessa/remontoinnissa tarvittavat luvat, piirustukset ja yksikkökustannustasoinen kustannusarvio

Erilaiset kustannusmallit

 • Kustannusperusteinen malli

  Kustannusperusteinen -malli on perinteinen aikaisemminkin käytössä ollut toimintatapa eli kaikki hankkeen kustannukset todennetaan laskukopioilla, maksutositteilla/tiliotteilla ja pääkirjan otteella.

 • Prosenttimääräinen korvaus (Flat rate)

  Prosenttimääräistä korvausta voidaan käyttää, mikäli hanke sisältää palkkakustannuksia. Hankkeen prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina voidaan hyväksyä 24 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista. Jos hankkeessa on sen sisällöstä johtuen erityisen korkeat matkakulut, voidaan prosenttimääräisinä välillisinä kustannuksina hyväksyä 15 % hankkeen hyväksyttävistä palkkakustannuksista ja korvata matkakulut erikseen.

  Prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin sisältyvät toimistokustannukset, hankehenkilöstön matkakustannukset, hankehenkilöstön osallistumismaksut koulutuksiin ja seminaareihin, hankehenkilöstön työterveyskustannukset, hankehenkilöstön käyttöön varatuista toimitiloista ja koneista sekä laitteista aiheutuvat kustannukset, tarjoilukustannukset sekä hankkeen ohjausryhmän kustannukset. Hankkeessa, jossa on erityisen korkeat matkakulut ja käytetään 15% korvausta, prosenttimääräisinä korvattaviin välillisiin kustannuksiin eivät sisälly hankehenkilöstön matkakustannukset.

  Hankkeen muut kustannukset korvataan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin tukikelpoisiin kustannuksiin perustuen.

 • Kertakorvaus

  Voit valita kertakorvauksen, jos:

  – hankkeesi on yleishyödyllinen kehittämis- tai investointihanke
  – hankkeessa on selkeä tavoite tai tavoitteita, jotka ovat helposti todennettavissa
  – hanke toteutuu varmasti suunnitelman mukaisesti.

  Määrittele hankehakemuksessa hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet sekä tavat, joilla tulokset todennetaan. Laske hankkeen kustannusarvio todellisten kustannusten perusteella ja esitä kustannusten kohtuullisuus hakemuksessasi esimerkiksi tarjouksin. Kertakorvaushankkeen tuen määrä lasketaan kunkin hankemuodon tukiehtojen mukaisesti, käyttäen hankkeeseen soveltuvaa tukiprosenttia. ELY-keskus myöntää tuen euromääräisenä hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tuki maksetaan, kun tavoite on saavutettu ja toimenpide on tehty. Kun haet maksua, esitä saavutettu tulos. Kuitteja ei tarvitse toimittaa.

  Et voi hakea muutosta kertakorvausmenettelyllä toteutettavan hankkeen sisältöön. Voit kuitenkin hakea jatkoa hankkeen toteuttamisaikaan perustelluista syistä. Tuen määrä kertakorvausmenettelyllä maksettavassa hankkeessa on enintään 100 000 euroa ja maksuhakemuksia voi tehdä korkeintaan kolme.

  Kysy lisää kertakorvaushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta Norsun toimistolta.