Pienten Leader tukien haku

Norsulla on maaseuturahaston tukien lisäksi käytössä omat, alueemme kuntien rahoittamat, pienet Leader tuet. Nuoriso Leader on tarkoitettu 13-25 vuotiaille nuorille, Yhteisö Leader yhdistyksille/aikuisten ryhmille ja Yritys Leader 1-2 henkilöä työllistäville yrityksille.

Yritys Leader

Yritys Leader on tarkoitettu 1-2 henkilöä työllistäville yrityksille pieniin projekteihin, joiden tarkoituksena on käynnistää uutta liiketoimintaa tai saada aikaan joku selkeä edistysaskel nykyiseen liiketoimintaan.  Myös sivutoimista yrittäjää voidaan tukea, mikäli toiminnalla nähdään olevan laajempaa lisäarvoa alueelle. Toimialarajoitukset ovat samat kuin maaseuturahaston puolella.

 • Investoinnit – tuki 35 % ja tuen suuruus on 200-750 euroa
 • Kehittäminen – tuki 50 % ja tuen suuruus on 200-750 euroa
 • Päätöksiä tehdään kuukausittain
 • Hankinnat voi tehdä vasta, kun tukihakemus on lähetetty meille
 • Katso millaisiin hankintoihin tukea on tähän mennessä saatu: myönnetyt Yritys Leader tuet (pdf-tiedosto)

Yhteisö Leader

Yhteisö Leader tuki on tarkoitettu yhdistysten ja aikuisten vapaamuotoisten ryhmien (väh. 3 aikuista) pieniin hankkeisiin. Yhdistykset voivat hakea tukea esim. kone- ja laitehankintoihin, pieniin kunnostusprojekteihin, yhteisten harrastusvälineiden hankintaan, yhdistystoimijoiden kouluttautumiseen tai yhdistyksen työllistämän nuoren palkkakuluihin. Aikuisten ryhmien hankkeissa tuki on tarkoitettu asukkaiden itse organisoimaan ja omaehtoiseen toimintaan, joka tapahtuu järjestötoiminnan ulkopuolella (ns. 4.sektori). Hyvä hanke hyödyttää mahdollisimman monia, luo uutta toimintaa tai uuden palvelun. Huom. säännöt ovat muuttuneet!

 • Tuki on 100 – 300 euroa laite-, kone- ja kalustohankintoihin sekä rakentamiseen. (Perustellusta syystä 500 euroa)
 • Tuki 100 – 500 euroa nuoren palkkaukseen, koulutukseen ja kehittämiseen (vain yhdistykset).
 • Tukipäätöksiä tehdään 4 kertaa vuodessa (hakemukset helmi-, touko-, elo- ja marraskuun loppuun mennessä)
 • Hankinnat voi tehdä vasta, kun tukihakemus on lähetetty meille
 • Jos yhdistys harjoittaa liiketoimintaa tai siihen rinnastettavaa palvelutoimintaa, voi yhdistys hakea vaihtoehtoisesti myös Yritys Leader tukea

Tuen myöntäminen edellyttää, että yhteisö tai yritys on Nouseva Rannikkoseutu ry:n jäsen. Jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi. Aikuisten ryhmähankkeessa yhden henkilön on oltava Nouseva Rannikkoseutu ry:n jäsen. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 10 euroa/vuosi. Jäsenmaksu maksetaan Norsun tilille FI69 5317 1720 0324 60 95 tai se peritään tukea maksettaessa.


Nuoriso Leader

Nuoriso Leader rahoitus on tarkoitettu 13-25 vuotiaille nuorille. Tukea voivat hakea vähintään kolmen nuoren ryhmät tai 4H/NY -yrittäjät yksin.

Tarkemmat säännöt

Yhteisö Leaderin säännöt

 • Mihin tukea voi saada?

  Yhteisö Leader tuki on tarkoitettu 100-500 euron pieniin hankkeisiin. Tukea voi hakea esim. kone- ja laitehankintoihin, yhteisten toimitilojen kunnostamiseen, ympäristö- ja maisemaprojekteihin, yhteisten harrastusvälineiden hankintaan, yhdistystoimijoiden kouluttautumiseen tai yhdistyksen työllistämän nuoren palkkakuluihin. Aikuisten ryhmien hankkeissa tuki on tarkoitettu asukkaiden itse organisoimaan ja omaehtoiseen toimintaan, joka tapahtuu järjestötoiminnan ulkopuolella (ns. 4.sektori). Hyvä hanke hyödyttää mahdollisimman monia, luo uutta toimintaa tai palvelua yhteisölle. Tuki on aina  harkinnanvarainen.

 • Kuka voi hakea?

  Tukea voivat hakea Norsun alueella toimivat rekisteröityneet yhdistykset ja aikuisten vapaamuotoiset ryhmät (väh. 3 aikuista). Hakijana voi olla myös rekisteröimätön yhdistys, jos toiminta on säännöllistä ja yleishyödyllistä. Aikuisten ryhmän kaikki jäsenet eivät saa olla saman perheen jäseniä ja hankerahalla toteutetun toiminnan tulee kohdistua toteuttavaa ryhmää suurempaan joukkoon ihmisiä. Hankkeen hyödyn tulee kohdistua Norsun alueelle (Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Pyhäjoki, Raahe Siikajoki, Tyrnävä).

 • Tuen hakeminen

  Tuki haetaan sähköisellä projektilomakkeella, joka löytyy Norsun sivuilta. Tukea voi hakea jatkuvasti. Päätökset hakemuksiin tehdään 4 kertaa vuodessa (hakemukset helmi-, touko-, elo- ja marraskuun loppuun mennessä). Huomioi hakuajat tuen hakemisessa, sillä tukea ei myönnetä takautuvasti. Tukea myönnetään samalle hakijalle kerran kalenterivuodessa. Samantyyppistä toimintaa tuetaan vain kerran per hakija. Eri hakijat eivät voi saada tukea samaan asiaan/kohteeseen/toimintaan. Täytä tukihakemus huolellisesti, sillä tukipäätös tehdään hakemuksen tietojen perusteella.

 • Hankkeen raportointi

  Hanke on toteutettava 1 vuoden kuluessa päätöksestä. Hankkeesta raportoidaan Norsun sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Raportin liitteeksi tarvitaan kopiot kaikista laskuista ja kopiot niiden maksutositteista sekä käteisostojen kuiteista. Raporttiin voi lisätä kuvia ja videoita projektista.

 • Tuen maksaminen

  Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan. Hakijalle toimitetaan sähköpostitse rahoituspäätös, jossa on tarkemmat ohjeet tuen käyttämisestä, loppuraportoinnista ja tuen maksamisesta. Tukea ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättöä tehtyihin hankintoihin. Tukihakemus on tehtävä aina ennen hankintojen tekemistä. 

 • Tukea ei myönnetä

  – tietokoneisiin, tabletteihin, tulostimiin, kopiokoneisiin ja puhelimiin, jos ne tulevat yhdistykselle hallinnolliseen käyttöön
  – kuntien ja koulujen vastuulla oleviin hankintoihin
  – henkilökohtaiseen käyttöön tuleville vaatteille, koneille ja tarvikkeille
  – ruokailuihin, stipendeihin tai myytäviin tuotteisiin

  Kysy meiltä, jos askarruttaa voiko projektiin saada tukea.

Yritys Leaderin säännöt

 • Mihin tukea voi saada?

  Yritys Leader on Nouseva Rannikkoseutu ry:n oma rahoitusmuoto yritysten pienille projekteille, joiden tarkoituksena on käynnistää uutta liiketoimintaa tai saada aikaan joku selkeä edistysaskel nykyiseen liiketoimintaan.

  Tukea voi saada:

  • 35 % investointeihin (kone- ja laitehankinnat, ohjelmistot, pienet remontit, ei perustoimistovälineitä)
  • 50 % Kehittämiseen (esim. tuotekehitys, koulutus, toimilla oltava pitkäkestoista vaikutusta)
  • Tuen suuruus 200 – 750 euroa
  • Tukea myönnetään enintään 750 euroa / vuosi /yritys
 • Kuka voi hakea?

  • Hakijana voi olla 1-2 henkilöä työllistävä (yrittäjä lasketaan mukaan) mikroyritys tai liiketoimintaa harjoittava yhdistys, joka toimii Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueella (Hailuoto, Liminka, Lumijoki, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Tyrnävä).
  • Myös sivutoimista yrittäjää voidaan tukea, mikäli toiminnalla nähdään olevan laajempaa lisäarvoa alueelle.
  • Toimialarajoitukset ovat samat kuin maaseuturahaston puolella. Katso rahoituslinjaukset.
  • Tukea voivat hakea vain Nouseva Rannikkoseutu ry:n jäsenet tai jäsenyritykset. Tukea saadessasi liityt automaattisesti jäseneksemme.
 • Tuen hakeminen

  • Tuki haetaan sähköisellä projektilomakkeella, joka löytyy Norsun sivuilta. Tukea voi hakea jatkuvasti. Päätökset hakemuksiin tehdään kuukausittain. Tukea myönnetään samalle hakijalle kerran kalenterivuodessa.
  • Tukea haetaan arvonlisäverottomiin (alv 0 %) kustannuksiin, mikäli yritys on alv-velvollinen.
  • Tuki on harkinnanvaraista ja hakemukset laitetaan tärkeysjärjestykseen hakemuksesta ilmenevien tietojen perusteella. Arvioinnissa etusijalle nousevat hakijat, jotka tuen avulla pystyvät eniten uudistamaan liiketoimintaansa. Nouseva Rannikkoseutu varaa itselleen täyden oikeuden hyväksyä tai hylätä hakemus.
  • Tukea myönnetään niin kauan kuin 15.000 euron vuosittainen määräraha riittää.
  • Tuki on yritykselle veronalaista tuloa.
  • Raha on käytettävä siihen projektiin, mihin se on haettu.
  • Mahdollisista muutoksista tulee ilmoittaa etukäteen Norsun toimistolle.
  • Tukea ei myönnetä yrityksen vakiintuneeseen toimintaan.
  • Tukea ei myönnetä takautuvasti ennen hakemuksen jättämistä toteutuneelle projektille. Toiminnan voi kuitenkin aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on jätetty käsittelyyn Norsun toimistolle.
 • Projektin raportointi

  Hanke on toteutettava 1 vuoden kuluessa päätöksestä. Projektista raportoidaan Norsun sivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella 1 kk:n sisällä projektin toteuttamisesta. Raportin liitteeksi tarvitaan kopiot kaikista laskuista. Raporttiin voi lisätä kuvia ja videoita projektista. Norsulla on oikeus käyttää kuvia ja videoita omassa tiedottamisessaan.

 • Tuen maksaminen

  • Tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneita kustannuksia vastaan.
  • Tuki maksetaan, kun projekti on toteutettu ja raportoitu.
  • Tuki maksetaan kolmen viikon sisällä raportoinnin toimittamisesta.
  • Kuluvan vuoden jäsenmaksun tulee olla maksettuna ennen kuin tuki maksetaan. Ellei jäsenmaksua (20 e) ole maksettu, vähennetään se tukisummasta.
  • Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan suurempana kuin sitä on haettu, tuki ei kuitenkaan kasva päätöksessä myönnetystä summasta. Jos projekti toteutuu kustannusarvioltaan pienempänä kuin sitä on haettu, tuki pienentyy samassa suhteessa.
  • Jos projekti peruuntuu kokonaan, on siitä ilmoitettava välittömästi Norsun toimistolle.

Näin haet Yritys ja Yhteisö Leader tukea

Täytä sähköinen hakemus ja lähetä se meille

Erillisiä hakuaikoja ei ole, tukea voi hakea ympäri vuoden.

Käsittelemme hakemuksen ja saat päätösen

Hakemukset käsitellään kuukausittain.

Raportoi tuen käytöstä sähköisellä lomakkeella

Raportoi projektista ja tuen käytöstä raporttilomakkeella 1 kk sisällä projektin toteuttamisesta ja liitä mukaan laskukopiot.

   Hae Yritys ja Yhteisö Leader tukea sähköisellä lomakkeella.   Tee projektihakemus

Yritys ja Yhteisö Leader tuen maksuhakemus

Yritykset ja yhteisöt hakevat myönnetyn Yritys tai Yhteisö Leader tuen maksuun sähköisellä lomakkeella 1 kk sisällä projektin toteuttamisesta. Liitä hakemukseen kopiot kaikista laskuista ja Yhteisö Leaderissä myös niiden maksutositteista. Voit liittää raporttiin myös kuvia tai videon. Huom! Norsulla on oikeus käyttää raportin kuvia tai videoklippejä!