Toteutetut kansainväliset hankkeet

Kansainvälisten hankkeiden toteutukseen on olemassa lukuisia rahoitusohjelmia eri tarkoituksiin. Leader-rahoituksen lisäksi Norsu hyödyntää myös muita rahastoja toiminnassaan.

Omat strategiset hankkeet

Alueen kansainvälistymisen aktivointi alkoi MUN KOOVEE -hankkeella (2017 – 2019), jonka seurauksena toteutettiin mm. ensimmäiset kansainväliset nuorisohankkeet.

Kansainvälisen toiminnan kehittämistä jatkettiin Sinne ja takaisin -hankkeessa (2019 – 2021), jonka tavoitteena on madaltaa erityisesti pienten toimijoiden kynnystä kv-yhteistyön aloittamiseen. Hankkeen jälkeen tavoitteena on jatkaa kv-koordinointia.

Lisätietoja hankkeista

Muista ohjelmista rahoitetut hankkeet