Mitä tuemme

Norsun kautta tukea voivat saada mikroyritykset, yhdistykset ja muut yhteisöt sekä 13-25-vuotiaat nuoret. Käytössämme on maaseuturahaston tuet sekä omat pienet tukimuotomme Nuoriso, Yhteisö ja Yritys Leader. Lisäksi toimimme Erasmus+ ja ESC hankkeita koordinoivana tahona.

Leader-tukea  yrityksille, yhteisöille ja nuorille

Leader-toiminnan tavoitteena on auttaa paikallisia toimijoita kehittämään omaa kotiseutuaan. Yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja tuetaan, jotta alueellemme syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja. Yhteisöille tukea myönnetään toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Hanketuet kannustavat maaseudun asukkaita, yrittäjiä ja organisaatioita yhteiseen kehittämistyöhön. Hanke on tavoitteellista ja järjestäytynyttä toimintaa jonkin asian parantamiseksi, kokeilemiseksi tai aloittamiseksi. Sen tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä. Nuorten tukemisen tavoitteena on se, että nuoret huomaavat pystyvänsä itse vaikuttamaan asioihin. Nuoret voivat tulla mukaan nuorisotyöryhmäämme tai hakea Nuoriso Leader tukea yhteiseen vapaa-ajantoimintaan tai yrittäjyyteen. Kansainvälinen toimintamme on suunnattu erityisesti nuorille ja yhteisöille.

Tuen saajat kohderyhmittäin

  • Mikroyritykset
  • Yhdistykset ja muut yhteisöt
  • 13-25-vuotiaat nuoret
  • Kansainvälisyydestä kiinnostuneet nuoret ja yhteisöt

Yhteisöt

Yhteisöille tukea myönnetään toiminnan ja palveluiden kehittämiseen. Tuilla halutaan vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja lisätä toimintaympäristön vetovoimaa.

Tutustu yhteisöjen tukimuotoihin

Yritykset

Yritysten perustamista, kehittämistä ja investointeja tuetaan, jotta alueellemme syntyisi lisää yritystoimintaa ja työpaikkoja.

Tutustu yritysten tukimuotoihin

Nuoret

Nuoret voivat tulla mukaan nuorisotyöryhmäämme tai hakea Nuoriso Leader tukea yhteiseen vapaa-ajantoimintaan tai yrittäjyyteen.

Tutustu nuorten toiminnan tukemiseen