Norsun vuosikokous pidetään 26.4.2023

Nouseva Rannikkoseutu ry:n vuosikokous pidetään keskiviikkona 26.4.2023 klo 18 Lumijoen peruskoululla, ruokalassa, osoitteessa Poutalantie 1, 91980 Lumijoki. Käsittelemme kokouksessa sääntömääräiset asiat ja palkitsemme vuoden 2022 toimijat. Kahvitarjoilu! Tervetuloa!

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS

ASIALISTA

Aika: 26.4.2023 klo 18

Kokouspaikka: Lumijoen peruskoulu (ruokasali), Poutalantie 1, 91980 Lumijoki

Kokouksen avaus

Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vuosikokous ilmoitukset ovat olleet sääntöjen mukaisesti vähintään viikkoa ennen kokousta seuraavissa lehdissä: Raahelainen 14.4. ja 19.4. sekä Rantalakeus 12.4. ja 19.4. Lisäksi vuosikokous ilmoitus on ollut 28.3.2023 lähtien yhdistyksen www-sivuilla. Vuosikokouksesta on lisäksi tiedotettu yhdistyksen facebook-sivuilla ja sähköpostitse jäsenille.

Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Vuoden 2022 tilinpäätös, vuosiraportti sekä tilintarkastajan lausunto

Esitellään vuoden 2022 tilinpäätös (liite 1). Puheenjohtaja lukee tilintarkastajan lausunnon (liite 2). Esitellään vuosiraportti (liite 3).

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Esitys: Tilinpäätös vahvistetaan ja vuoden 2022 hallitukselle ja muille tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus.

Toimintasuunnitelman, talousarvion, jäsenmaksun ja kokouspalkkioiden vahvistaminen vuodelle 2023

Esitellään toimintasuunnitelma (liitteessä 3) ja talousarvio (liite 4) vuodelle 2023 .

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että puheenjohtajan palkkio on 700 e/vuosi ja varapuheenjohtajan palkkio 300 e/vuosi ja hallitusten jäsenten (ei työsuhteessa olevien kuntaedustajien) kokouspalkkio on 70 e/kokous. Varapuheenjohtajan palkkio on uusi lisäys palkkiosääntöön (liite 5)

Hallitus esittää vuosikokoukselle, että yhdistyksen yksityisen henkilön jäsenmaksu on 10 e ja yhteisön jäsenmaksu 20 e. Pitkäaikaisjäsenen jäsenmaksu 2023-2027 on yksityisillä henkilöillä 50 e ja yhteisöillä 100 e.

Hallituksen puheenjohtaja ja muiden hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

Hallituksen puheenjohtajan valinta. Uusien jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle. Kolmikantakohtaisille varajäsenille on myös päätettävä järjestys eli kumpi on ensisijainen varajäsen. Hallituksen jäsenten määrää esitetään nostettavan 15 jäseneen, jotta saadaan hallitukseen mukaan toinen nuorisojäsen (15-25 v).

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

Esitys: Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan Ilkka Kiviniemi, Aktiiva Taloushallinto Oy, HT. Varatilintarkastajaksi valitaan Anne Karppinen-Salonpää, Tilitoimisto A. Karppinen Oy, KLT, HT.

10§ Muut asiat

Vuoden 2022 tunnustuspalkintojen jakaminen

11§ Kokouksen päättäminen