Nuorten jälki-hanke

Nuorten jälki -hanke (2022-2024) käynnistyi elokuussa 2022. Hankkeeseen palkattiin nuorisoaktivaattori toteuttamaan hankkeen tavoitteita.

Nuorten jälki -hankkeen tavoitteena on Norsun strategian mukaisesti tukea nuorten osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia paikallistasolla. Nuoria pyritään sitouttamaan oman alueensa kehittämiseen ja löytämään omat kanavansa vaikuttaa. Eri toimijoiden välisellä yhteistyö ja nuorten kansainvälistyminen ovat myös hankkeen tärkeitä teemoja.

Nuoria kalliolla

Hankkeessa tuetaan ja edistetään erilaisia mahdollisuuksia nuorille vaikuttaa ja osallistua. Yhteistyössä alueen eri toimijoiden kanssa kehitetään ja testataan erilaisia menetelmiä aktivoida ja osallistaa nuoria mukaan erilaisiin toimintoihin. Nuorten jälki -hanke järjestää kohtaamisia nuorten ja erilaisten toimijoiden välille, jotta nämä voivat yhdessä pohtia nuorten mahdollisuuksia osallistua. Hankkeessa myös etsitään erilaisia tapoja osallistaa nuoria, joita perinteiset vaikutusmahdollisuudet euvöt tavoite. Hankkeen kautta halutaan lisätä tietoutta siitä, että pienilläkin teoilla voi vaikuttaa oman kotiseudun kehittämiseen.

Nuorten jälki -hankkeessa halutaan myös edistää nuorten yrittäjyyttä ja kansainvälisyyttä, löytää uusia nuorten kokoontumis- ja harrastuspaikkoja sekä kehittää nuorille suunnattua viestintää.

Lisätietoja antaa nuorisoaktivaattori Riikka Kylmäoja
riikka.kylmaoja@nousevarannikkoseutu.fi
p. 04478355167

Nuorten jälki -hankkeen toiminnasta löydät lisää tietoa myös seuraavista sosiaalisen median kanavista nimellä @nuorinorsu
Instagram, Tiktok, Snapchat, Discord sekä youtube


Katso myös