MUN KOOVEE (2017 - 2019)

Hankkeen tavoitteena oli kansainvälistymisen aktivointi Nouseva Rannikkoseutu ry:n alueella. Kansainvälisen yhteistyön avulla alueelle haluttiin tuoda uutta osaamista, ideoita ja tapahtumia. Kansainvälinen toiminta on myös nuoria innostava tapa osallistua oman kotiseutunsa kehittämiseen.

Tulokset

Hankkeen tuloksena toiminta-alueen osaaminen ja monimuotoisuus lisääntyivät, samoin nuorten osallistuminen Leader-toimintaan ja oman kotiseudun kehittämiseen. Hankkeen myötä alueelle syntyi koordinoivaa toimintaa, jolle on koettu olevan tarvetta. Hyvien kokemuksien myötä kiinnostus kansainväliseen toimintaan alueella on lisääntynyt. Toteutumista on arvioitu tapahtumien määrässä ja kysynnässä sekä palautteiden avulla.

Konkreettiset tulokset
• 5 Erasmus+ -hanketta / hankesuunnitelmaa (vapaaehtoispalvelu, nuorisovaihdot)
• 30 kansainvälistymistä tukevaa tapahtumaa
• 1 järjestetty ulkomaan opintomatka
• uusi kv-toiminnan vetäjä, joka auttaa alueen toimijoita toteuttamaan omia kv-hankkeita

Hankkeen tuloksista tarkemmin loppuraportissa.


Katso myös