Sinne ja takaisin (2019 - 2021)

Sinne ja takaisin -hankkeen (2019 – 2021) tavoitteena on jatkaa alueen kansainvälistymisen aktivointia ja kehittämistä. Hankkeessa luodaan monikansallista verkostoja ja kumppanuussuhteita. Hankkeessa kannustetaan alueen toimijoita hakemaan uusia kokemuksia ja osaamista ulkomailta.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan hankkeessa oli tarkoitus mm. järjestää opintomatkoja ja kansainvälistä osaamista tukevia tapahtumia. Koronapandemian puhjettua hankkeen sisältöä on jouduttu muuttamaan olosuhteisiin sopivaksi: kansainvälistä toimintaa on jatkettu mm. kokeilemalla uusia virtuaalisia toimintatapoja. Lisätietoja hanke-esittelystä.


Katso myös