Vaikuttavuus esiin

Vaikuttavuus esiin -hanke auttaa tuottamaan tietoa EU:n maaseuturahastosta rahoitettujen hankkeiden vaikuttavuudesta Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa kehitetään vaikuttavuusmalli, jonka avulla voidaan arvioida hankkeiden vaikutuksia maaseudun ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin ja yritysten elinvoimaisuuteen. Hankkeen toimiin kuuluu myös maaseudusta ja sen kehittämisestä viestiminen ja yhteistyön edistäminen.

Hankkeen kesto: 1.10.2019 – 31.10.2023.

Yhdessä kehittämällä erilaiset äänet kuuluviin

Mallia kehitetään luomalla toimintatapoja ja työvälineitä hankkeiden valmisteluun, tavoitteiden asetteluun, mittaamiseen ja arviointiin, tietojen keruuseen ja analysointiin. Tavoitteena on saada hankkeiden vaikutuksista paremmin tietoa maaseudun kehittämisen suunnittelun ja viestinnän tueksi.

Mallin kehittämisessä tärkeässä roolissa ovat sekä hankkeiden rahoittajat että toteuttajat. Tavoitteena on, että malli jättää tilaa erikokoisille ja -tyyppisille toimijoille, hankkeille, kokeiluille ja uudenlaiselle tekemiselle. Sitä kehitetään ajatuksella, että kaikkea toimintaa ei voi etukäteen raamittaa. Erilaisia maaseudun kehittäjiä ei myöskään kannata pistää tiukkoihin, samanlaisiin raameihin, ettei monipuolisuudesta syntyvä vaikuttavuus jää piiloon.

Yhteistyöstä uutta virtaa

Vaikuttavia tuloksia syntyy hyvällä hanketyöllä ja ennakkoluulottomalla yhteistyöllä. Näitä Vaikuttavuus esiin -hanke tukee järjestämällä erilaisia kohtaamisia.

  1. Vaikuttavuustyöpajoihin kokoontuvat rahoittajat ja erilaisia maaseudun kehittäjiä. Työpajoissa määritellään yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja maaseudun kehittämiselle ja sen vaikuttavuuden arvioinnille Pohjois-Pohjanmaalla.
  2. Hanketapaamisissa kokoontuvat hankkeiden toteuttajat. Niissä kehitetään hanketyötä, jaetaan hyviä käytäntöjä ja kudotaan uusia verkostoja hankkeiden välille. Pilotoinneissa hankeväki pääsee sanomaan sanansa siitä, miten tietoa hankkeista voidaan järkevästi kerätä.
  3. Kehittäjätapaamisiin voi kokoontua ihmisiä rahoitustaustoihin ja organisaatiorajoihin katsomatta. Tapaamisissa ideoidaan, suunnitellaan ja kokeillaan uudenlaista yhteistyötä maaseudun kehittämiseksi. Toivomme Pohjois-Pohjanmaan maaseudun kehittäjiä aktiivisesti mukaan näitä tapahtumia ideoimaan ja järjestämään.

Maaseudulla on hyvä elää

Hyvien käytänteiden jakaminen, onnistumiset sekä maaseudun arjen ja paikallisten ihmisten tekojen näkyväksi tekeminen on tärkeää ja lisää maaseudun arvostusta ja hyvinvointia. Vaikuttavuus esiin -hanke viestii maaseudusta hyvänä paikkana yrittää, elää ja olla. Viestintä tuo esiin myös sen, miten erilaiset hanketoimijat, rahoittajat ja kaikki hankkeiden toimintaan osallistuneet ihmiset yhdessä kehittävät maaseutua.

Yhteystiedot
Harri Kontio
harri.kontio(at)nousevarannikkoseutu.fi
050 321 5031


Katso myös